Wypełnij krótki formularz
i kliknij APLIKUJ:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Administratorem danych jest AmRest Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Grunwaldzkim 25-27, 50-356 Wrocław. Dane osobowe podane w ankiecie przetwarzane są w celu rekrutacyjnym (tj. w zw. z bieżącą rekrutacją i przyszłymi). Każdemu kandydatowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by można je było przetwarzać w ww. celu.

DZIĘKUJEMY!

TWOJE ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE:)

kfc